Hieronder vindt u de gegevens van het hoofdkantoor van Argonaut Advies:


Argonaut Advies 
Postbus 305 

3720 AH BILTHOVENT 030 - 235 46 61 
F 088 - 229 80 81

De OV begeleiderskaart is bedoeld voor reizigers die niet zonder persoonlijke begeleiding met het openbaar vervoer kunnen reizen. Onder openbaar vervoer wordt verstaan, de openbare trein-, bus-, metro-, en tramdiensten volgens dienstregeling. Daarnaast valt ook het collectief vraagafhankelijk vervoer in dit verband onder het openbaar vervoer.

Wanneer komt u in aanmerking voor een OV-begeleiderskaart?

De aanvraag van een OV Begeleiderskaart wordt toegewezen wanneer u op geen enkele manier zelfstandig met het openbaar vervoer kunt reizen. Het begrip zelfstandig reizen slaat niet zozeer op het reizen zonder enige hulp, maar op het kunnen reizen zonder hulp van een persoonlijk begeleider, maar met hulp die het openbaar vervoerbedrijf biedt en met bewegingshulpmiddelen. De criteria zijn opgenomen in de Regeling OV-begeleiderskaart van 11 juli 2014. Bij de beoordeling wordt gekeken of u op enigerlei wijze zelfstandig kunt reizen. Het dragen van bagage is geen indicatie voor een OV Begeleiderskaart.

Openbaar vervoerbedrijven bieden ook zelf assistentie aan. Als u met deze assistentie kunt reizen, wordt u geacht zelfstandig te kunnen reizen en komt u niet in aanmerking voor een OV Begeleiderskaart.

Handig stroomschema

Om het voor u makkelijker te maken om te kunnen bepalen of u in aanmerking komt voor een OV begeleiderskaart, heeft Argonaut Advies een stroomschema ontwikkeld. Door stap voor stap de vragen te beantwoorden, kunt u voor uzelf bepalen of het wel of geen nut heeft om een OV begeleiderskaart aan te vragen.

Aanvraag doen

Mocht u na het lezen van bovenstaande informatie een OV Begeleiderskaart aan willen vragen, dan kunt u hier een aanvraagformulier aanvragen of kunt u contact opnemen met Argonaut Advies afdeling OV begeleiderskaart via telefoonnummer 030-235 46 61.