Hieronder vindt u de gegevens van het hoofdkantoor van Argonaut Advies:


Argonaut Advies 
Postbus 305 

3720 AH BILTHOVENT 030 - 235 46 61 
F 088 - 229 80 81

Deze pagina bevat specifieke informatie voor huisartsen en specialisten.

Opvragen medische gegevens door cliënt

Indien iemand een aanvraag indient voor een OV-begeleiderskaart (hierna: OVBK) dient deze aanvraag te zijn voorzien van medische informatie.

Bij uitspraak van 31 maart 2006 (USZ 2006/167) heeft de Centrale Raad van Beroep overwogen dat Argonaut Advies, bij het nemen van beslissingen op aanvragen voor een OVBK, als bestuursorgaan aangemerkt dient te worden. Dit heeft tot gevolg dat de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de aanvraag voor een OVBK. Ingevolge artikel 4:2 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht is het aan een aanvrager van een (begunstigende) beschikking om alle gegevens en bescheiden, die voor de beslissing op aanvraag nodig zijn en waarover redelijkerwijs de beschikking verkregen kan worden, aan het bestuursorgaan dienen te worden verstrekt.

Argonaut Advies wijst u er op dat de aanvrager, ingevolge artikel 7:456 Burgerlijk Wetboek, recht heeft op afschrift van zijn eigen medisch dossier. Indien geen medische gegevens worden verstrekt, kan Argonaut Advies de aanvraag niet in behandeling nemen. 

Declaratie

De OV-begeleiderskaart is een systeem dat door het ministerie van Infrastructuur en Milieu is ontworpen. Hierin is het gegeven begrepen dat de aanvrager zelf via het recht op dossierinzage en afschrift verantwoordelijk is voor het vergaren en toezenden van relevante informatie. Uw declaratie komt dan ook niet voor vergoeding in aanmerking, ook niet wanneer Argonaut Advies zelf informatie bij u opvraagt.

De oorzaak is gelegen in het feit dat het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) expliciet aangeeft voor welke wet - en regelgeving (bijvoorbeeld WAO, regeling TOC) bij het verstrekken van informatie een declaratie gehonoreerd moet worden.

De regeling met betrekking tot de OV-begeleiderskaart valt daar helaas niet onder.