Hieronder vindt u de gegevens van het hoofdkantoor van Argonaut Advies:


Argonaut Advies 
Postbus 305 

3720 AH BILTHOVENT 030 - 235 46 61 
F 088 - 229 80 81

Natuurlijk doen wij altijd onze uiterste best om zowel voor opdrachtgever als cliënt een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren.

Hoor en wederhoor

Nu kan het natuurlijk altijd zijn dat er onverhoopt een klacht ontstaat. Om dit zo efficiënt mogelijk op te lossen beschikt Argonaut over een klachtenreglement. Bij het vaststellen hiervan is aandacht besteed aan de eisen die ook de Nationale Ombudsman stelt aan de interne klachtenbehandeling door een bestuursorgaan: het principe van hoor en wederhoor. Dit principe maakt deel uit van onze procedure.

Klachten nemen we serieus

Indien wij een klacht ontvangen, nemen we deze zeer serieus. We halen hier de belangrijke signalen over ons eigen functioneren uit en trekken conclusies om onze verbeterpunten beter te kunnen bepalen. Het voorkomen van klachten in de toekomst en het verbeteren van onze producten en diensten vormt hierbij de leidraad. Een klacht wordt door ons gezien als een gratis advies! De behandeling van een klacht wordt opgenomen in het klachtenregister.

Klachtenreglement

U kunt ons klachtenreglement op deze pagina downloaden. Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 088 - 229 80 80.